ul. Oświęcimska 83, 32-590 Libiąż

przemienienie.libiaz@gmail.com

30. NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.10.2023 R.

1.Przeżywamy dzisiaj uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła. Dzięki inicjatywie i staraniom ks. Prałata Franciszka Pietrzykowskiego i mieszkańców Libiąża w 1903 r. rozpoczęto budowę nowej świątyni, na miarę potrzeb stale rosnącej społeczności parafian. Stylową budowlę w stylu imitującym dawny gotyk, wzniesioną według projektu znanego krakowskiego architekta Teodora Talowskiego, ukończono ostatecznie w 1911 r. W obecności licznie zebranych wiernych i kapłanów z sąsiednich parafii uroczystej konsekracji kościoła dokonał ks. biskup Anatol Nowak 8 lipca 1911 r. Polecamy Miłosiernemu Bogu budowniczych naszej świątyni, fundatorów, wszystkich, którzy na przestrzeni 112 lat, to miejsce święte upiększali, dbali o jej piękno, dokonywali remontów i wszelkiej odnowy i konserwacji. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy na bieżąco dbacie o jej wymiar duchowy i materialny troszcząc się o tę świętą Budowlę ale pamiętając także, że tym Kościołem z „ żywych kamieni” jesteśmy my sami włączeni we wspólnotę Dzieci Bożych przez sakrament chrztu świętego i wciąż przez przyjaźń z Jezusem ją budujemy i się uświęcamy.

2.We wtorek ostatnie Nabożeństwo Różańcowe. Z okazji akcji ,,Holy Wins” serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na Różaniec i Mszę świętą wieczorną o godzinie 18.00 w wigilie Wszystkich Świętych 31 października. Dzieci przychodzą przebrane na Mszę św. za wybranych przez siebie świętych i błogosławionych. Po Mszy św. zostaną wybrane i nagrodzone trzy najpiękniejsze stroje. Nie zabraknie nagród pocieszenia. Nagrody będą też dla dzieci, które pilnie uczęszczały na Różaniec.

3.W środę 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Zapraszamy Wszystkich na Nieszpory za zmarłych wypominanych o g. 14.00 w kościele, po czym przejdziemy w procesji na cmentarz na modlitwę za zmarłych przy pięciu stacjach, by uczestniczyć na cmentarzu we Mszy św. o g. 15.00 sprawowanej przez Księdza Biskupa Jana Zająca, naszego Rodaka.

4.W Uroczystość Wszystkich Świętych zapraszamy na cmentarz na Różaniec w intencji dzieci nienarodzonych o g. 19.00, który poprowadzi młodzież oazowa.

5.2 listopada – Wspomnienie Wszystkich wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze święte będą o g. 7.00, 9.00 z procesją wokół kościoła i modlitwą za zmarłych wypominanych, 16.00 oraz 18.00.

6.W Uroczystość Wszystkich Świętych zostanie przeprowadzona na naszym cmentarzu parafialnym kwesta w ramach ogólnopolskiej akcji „ Ratujmy Pomniki”. W ubiegłym roku na ten cel złożono 6000,-zł. Dzięki tej kweście dokonano w tym roku renowacji pomnika, pod którym spoczywa śp. Marya z Morawców Ceremngowa, żona kierownika szkoły w Libiążu pochodząca z Makowa. Na grobowcu znajdujemy napis:” Z dala od swoich prosi o Zdrowaś Maryja”. W tym roku został wybrany do renowacji grobowiec, na którym znajdujemy inskrypcję: ”MARYANNA WILCZAKOWA, ur.1860 roku, zmarła 1927 roku. PROSI O WESTCHNIENIE DO BOGA”. Bóg zapłać wszystkim, którzy tę kwestę podejmą i wszystkim ofiarodawcom tego szlachetnego celu.

  1. 1 i 2 listopada kancelaria parafialna będzie nieczynna.

8.W duchu głębokiej i żywej wiary w życie wieczne pospieszmy z pomocą naszym zmarłym. Z wdzięczności za trud ich doczesnego życia dla nas zanieśmy im ten wielki dar Mszy św., Komunii świętej, modlitwy. Zanieśmy im w darze to, co naprawdę kosztuje ofiary i poświęcenia z naszej strony, a przede wszystkim swoje nawrócenie i pokutę. Zanieśmy nasze odpusty, które daje nam Kościół.

9.Odpusty za zmarłych: a) wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną 1 i 2 listopada, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. Można uzyskać ten odpust tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić „ Ojcze nasz” i „Wierzę” oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa według intencji Ojca Świętego;

b) wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.

10.Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe. Za zmarłych będziemy się modlić przez cały listopad a wypominki roczne będziemy odczytywać w niedziele przed Mszami św. o 7.00, 9.00 i 11.00. Także raz w miesiącu odprawiamy Msze Świętą w intencji zmarłych wypominanych. Wypominki można składać w zakrystii lub w kancelarii w godzinach otwarcia.

11.Prosimy wszystkich, by zatroszczyli się o groby swoich zmarłych, ich czystość a wokół nich o ład i porządek jaki powinien panować na tym świętym miejscu. Również prosimy, o sprawdzenie, czy tzw. „pokładne” dotyczące grobu jest uregulowane. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią naszej parafii. Potrzebne będzie sprawdzenie numeru kwatery i grobu naszych bliskich. Znajdują się te dane na dokumencie w naszych domach a jeżeli tego nie posiadamy, to prosimy udać się do p. Bogdana Bigaja, który poda te namiary grobu potrzebne do weryfikacji w kancelarii parafialnej.

12.W tym tygodniu przypada 1 piątek czwartek, piątek i sobota miesiąca. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty codziennie podczas każdej Mszy świętej a w piątek od g. 17.00. W czwartek Różaniec w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne o g. 17.30, prowadzą Róże Różańcowe. Do chorych udamy się w pierwszą sobotę od g. 9.00.

13.Zmianka Różańcowa w przyszłą niedzielę 5 listopada po Mszy św. o g. 7.00.

14. W sobotę 4 .11.br. w Królewskiej Katedrze na Wawelu z rąk Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego święcenia kapłańskie przyjmie przeżywający w naszej parafii praktykę w minionym roku diakon Piotr Leśniak. Uroczystość święceń odbędzie się o g. 9.00. Polecajmy diakona Piotra w naszych serdecznych modlitwach. Prymicje Ks. Piotr odprawi w naszej parafii 19.11. br. o g. 11.00.

14. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: jest „ Gość Niedzielny”, „ Niedziela” oraz „Mały Gość Niedzielny”.

15.W ubiegłą niedzielę dokonaliśmy wyborów nowej Rady Duszpasterskiej. Najpierw dziękujemy ustępującej Radzie za owocne, długie lata posługi. Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie wzięli udział w głosowaniu a to świadczy o wielkim zaangażowaniu w życie parafii i trosce o jej wymiar duchowy i materialny. Ten fakt mówi nam też, że jest to parafia żywa. Wszystkim wybranym do Rady Duszpasterskiej serdecznie gratulujemy, polecamy w modlitwie ich posługę naszej wspólnocie, aby obdarzeni zaufaniem parafian godnie i owocnie ją sprawowali. Nazwiska i imiona osób są umieszczone w gablotkach kościoła oraz będą w listopadowym numerze „ Parafianina”.

Spotkanie nowej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w niedzielę 5 listopada 2023 o godz. 19.00 na plebanii.

16.W tym tygodniu odprowadziliśmy na cmentarz naszych zmarłych parafian: śp. Janinę Pawela.Pamiętajmy o wszystkich zmarłych w naszych modlitwach i módlmy się wspólnie:” Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać Panie…”!

17. Przypominamy dziś o zmianie czasu w nocy, zatem dłuższym o godzinę snem starajmy się Pana Boga chwalić!

18.Wszystkim Jubilatom, Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Matki – Królowej Wszystkich Świętych i wstawiennictwa świętych Patronów. Wam Kochani Parafianie i Goście życzymy trwania na ufnej modlitwie, którą w tych listopadowych dniach zaniesiemy do Miłosiernego Boga!.

19. Młodzież oazowa serdecznie zaprasza uczniów szkół średnich oraz klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej na Parafialną Oazę Modlitwy w Oświęcimiu, w dniach od 10 do 12 listopada. Wyjazd w piątek wieczorem, powrót w niedzielę po południu.
Informacje i zapisy w zakrystii do 4 listopada.

NOWA RADA DUSZPASTERSKA – WYBRANA 22.10.2023 R.

1. Boroń Marek

2. Cygan Marek

3. Czaja Dawid

4. Czarnik Beata

5. Deja Stanisław

6. Dubiel Iwona

7. Fiedler Maria

8. Jagoda Wanda

9. Litwińska Teresa

10. Misiorowski Jan

11. Olszowski Andrzej

12. Piątek Andrzej

13. Płatek Łukasz

14. Poleszuk Andrzej

15. Szkółka Janusz

16. Zamarlik Rafał

17. Znaleźniak Danuta

Osoby wchodzące w skład Rady z urzędu:

18. Ks. Prob. Aleksander Wójtowicz – Przewodniczący

19. Ks. Sławomir Łacny

20. Ks. Michał Paruch

Część naszej parafii, którą jest Dąb w Radzie reprezentują:

1. Bolek Krzysztof

2. Urszula Pluta

Jeszcze nie ma treści do pokazania.