ul. Oświęcimska 83, 32-590 Libiąż

przemienienie.libiaz@gmail.com

Kancelaria parafialna


Kancelaria parafialna czynna:

wtorki – od 16.00 do 17:30

środy – od 16.00 do17.30

czwartki – od 16.00 do 17:30

soboty – od 8.00 do 9.00


E-mail parafii: przemienienie.libiaz@gmail.com

Telefon: (32) 627-14-03

Telefon ks. dyżurnego: 536 786 974


Chrzest Święty

1. Rodzina katolicka powinna ochrzcić swoje dziecko jak najszybciej po jego urodzeniu (do trzech miesięcy).

2. Dwa tygodnie przed obrzędem chrztu należy zgłosić się w kancelarii parafialnej przedstawiając następujące dokumenty:

a. Akt urodzenia dziecka z USC

b. Zaświadczenie moralności dla rodziców chrzestnych, jeśli mieszkają poza naszą parafią.

3. W naszym kościele Msza święte z udzieleniem chrztu świętego odbywa się w I i III niedzielę miesiąca. W sobotę poprzedzającą te obrzędy podczas Mszy świętej wieczornej jest spowiedź święta dla rodziców i chrzestnych. Zaraz po zakończeniu Mszy świętej. Następuje pouczenie o obrzędach chrzcielnych.

4. Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Przykładem chrześcijańskiego życia mają być wzorem wiary dla nowo ochrzczonego dziecka. Ponadto powinni być konkretnym wsparciem dla rodziców w religijnym i moralnym wychowaniu.

5. Rodzice katoliccy powinni dla swoich dzieci wybierać imiona świętych czy błogosławionych. W ten sposób wybierają patronów wspierających dzieci i rodziców w ich trudach wychowawczych.


Sakrament bierzmowania

Wszelkie informacje na temat przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania można uzyskać u ks. Sławomira Łacnego.


Sakrament małżeństwa

1. Narzeczeni powinni zgłosić się do parafii narzeczonej lub narzeczonego około trzy miesiące przed datą ślubu celem spisania protokołu przedślubnego. Powinni okazać:

a. Zaświadczenie z USC do małżeństwa konkordatowego (ważne 3 miesiące)

b. Dowód osobisty

c. Metrykę chrztu świętego, jeśli chrzest odbył się poza parafią. Metryka musi zawierać adnotację „do ślubu kościelnego”. Metryka jest ważna jedynie 6 miesięcy od jej wydania, wydaje się ją osobiści i nie wydaje się duplikatu.

d. Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.

e. Świadectwo przyjęcia bierzmowania, o ile fakt ten nie został odnotowany na metryce chrztu.

f. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

g. Potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi z parafii narzeczonego/narzeczonej

2. W umówionym terminie przed ślubem należy zgłosić się do duszpasterza na drugą rozmowę.

3. Przed ślubem należy dostarczyć także świadectwo dwóch spowiedzi przedślubnych.

4. Goście weselni pamiętają, że najpiękniejszym prezentem ślubnym jest komunia święta przyjęta w intencji nowożeńców.


Sakrament namaszczenia chorych

Sakrament ten przyjmują nie tylko konający, lecz także osoby dotknięte poważną chorobą. Powinno się przyjmować go zarówno na początku choroby jak i w trakcie jej trwania. W naszym kościele namaszczenia chorych udziela się w czasie rekolekcji wielkopostnych. Ponadto w każdą pierwszą sobotę miesiąca kapłani nawiedzają chorych w domach z posługą sakramentalną. W nagłych wypadkach wzywamy księdza do chorego o każdej porze dnia i nocy.


Pogrzeb katolicki

1. Pogrzeb należy zgłosić do kancelarii parafialnej możliwie jak najszybciej po zgonie, celem ustalenia terminu.

2. Przy zgłoszeniu pogrzebu należy przedłożyć:

a. Akt zgonu z USC

b. Zaświadczenie z USC (część przeznaczona dla administracji cmentarza)

c. Zaświadczenie o zaopatrzeniu sakramentami, jeśli zmarły przebywał w szpitalu lub innej parafii

3. Rodzina zmarłego przystępuje do spowiedzi dzień wcześniej lub rano w dniu pogrzebu. Spowiedź święte podczas pogrzebu z racji zajęć katechetycznych księży jest niemożliwa.

4. W naszej parafii trwa zwyczaj zamawiania Mszy świętych za zmarłego, zamiast kupowania wieńców czy kwiatów. Rodzina, sąsiedzi, znajomi zamawiają taką Mszę świętą tuż przed pogrzebem w zakrystii. Kilka z tych Mszy Świętych będzie odprawionych w naszej parafii, pozostałe przez księży misjonarzy, którym na co dzień brakuje intencji. Terminy Mszy Świętych odprawianych w naszym kościele można sprawdzić kilka dni po pogrzebie w zakrystii.

5. Ofiary składane z racji pogrzebu, ślubu czy chrztu świętego nie są zapłatą za usługi religijne, lecz ofiarą za całokształt pracy duszpasterskiej. Ofiary panu organiście i kościelnemu składa się osobiście w zakrystii.

6. W związku z dużymi kosztami utrzymania cmentarza parafialnego prosimy regulować tzw. „pokładne” – opłaty należne za miejsce na cmentarzu. Są one ważne przez 20 lat, dlatego warto zachować dowód wpłaty.

Opracowano na podstawie Informatora Parafialnego oraz opoka.org.pl