ul. Oświęcimska 83, 32-590 Libiąż

przemienienie.libiaz@gmail.com

Bierzmowanie


Kancelaria parafialna czynna:

wtorki – od 16.00 do 17:30

środy – od 16.00 do17.30

czwartki – od 16.00 do 17:30

soboty – od 8.00 do 9.00


E-mail parafii: przemienienie.libiaz@gmail.com

Telefon: (32) 627-14-03

Telefon ks. dyżurnego: 536 786 974


Sakrament bierzmowania

Wszelkie informacje na temat przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania można uzyskać u ks. Sławomira Łacnego.


Opracowano na podstawie Informatora Parafialnego oraz opoka.org.pl