ul. Oświęcimska 83, 32-590 Libiąż

przemienienie.libiaz@gmail.com

Helena Kmieć – modlitwa

Panie Jezu Chryste, prosimy, aby objawiła się Twoja wola

wobec Helenki, która poświęciła swój czas i zdolności,

aby dawać świadectwo Twojemu Słowu i Miłości.

Niech się raduje z Tobą w niebie, niech wstawia się za nami.

Niechaj Ewangelia Krzyża uczy nas ducha ofiary,

w słabościach daje moc, radość w czynieniu dobra,

a we wszystkich trudnościach życia światło i wytrwanie.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…


Postulator prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą podzielić się wiedzą na temat życia Heleny Kmieć oraz informacjami dotyczącymi łask, które przypisywane są jej wstawiennictwu.

Korespondencję można kierować:

Biuro Postulacyjne Procesu Beatyfikacyjnego Heleny Kmieć
ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków
tel. +48 12 352 27 55
e-mail: beatyfikacja@helenakmiec.pl

Jeszcze nie ma treści do pokazania.