ul. Oświęcimska 83, 32-590 Libiąż

przemienienie.libiaz@gmail.com

Helena Kmieć – życiorys

Helena Agnieszka Kmieć, urodziła się 9 lutego 1991 roku w Krakowie, jako druga córka Jana Kmiecia i Agnieszki z d. Bejskiej. Została ochrzczona 14 kwietnia 1991 roku w kościele pw. Św. Barbary w Libiążu. Po śmierci matki, jej ojciec poślubił Barbarę Zając. Obydwie siostry, Helena i Teresa, były wychowywane w domu pełnym miłości, ciepła i głębokiej wiary, co ukształtowało ich życie duchowe.

Jej edukacja związana była głównie z Zespołem Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, gdzie wykazywała się wybitnymi zdolnościami intelektualnymi. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowała naukę w gimnazjum i liceum prowadzonym przez to samo Stowarzyszenie. W czasie nauki wykazywała się również talentami artystycznymi, uczęszczając do szkoły muzycznej. Następnie podjęła studia inżynierskie na Politechnice Śląskiej, rozwijając jednocześnie swoje zdolności muzyczne.

Pomimo intensywnego życia akademickiego, angażowała się w działalność charytatywną i duszpasterską, pomagając dzieciom w świetlicy Caritas oraz działając w duszpasterstwie akademickim „Albertinum” w Gliwicach. Jej życie było ukierunkowane na służbę Bogu i drugiemu człowiekowi.

Po zapoznaniu się z działalnością Wolontariatu Misyjnego Salvator, wyjechała na misję do Węgier, a następnie do Zambii, gdzie pomagała dzieciom ulicy. Jej zaangażowanie misyjne było integralną częścią jej życia i duchowości. Wróciwszy do Polski, kontynuowała działalność misyjną, pełniąc funkcję liderki regionu śląskiego Wolontariatu Misyjnego Salvator. W 2017 roku została wysłana na misję do Boliwii, gdzie miała pomagać w ochronce dla dzieci.

Niestety, jej życie zostało tragicznie przerwane, gdy 24 stycznia 2017 roku została zamordowana w czasie misji w Boliwii. Jej śmierć była ogromną stratą dla społeczności, jednak jej działalność i oddanie Bogu i Kościołowi pozostają inspiracją dla wielu, co potwierdzają liczne modlitwy za jej wstawiennictwem i odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi pośmiertnie. Jej życie jest przykładem pasji i zaangażowania w służbę drugiemu człowiekowi, stanowiąc inspirację dla młodzieży dążącej do świętości poprzez działalność charytatywną i misyjną.


Postulator prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą podzielić się wiedzą na temat życia Heleny Kmieć oraz informacjami dotyczącymi łask, które przypisywane są jej wstawiennictwu.

Korespondencję można kierować:

Biuro Postulacyjne Procesu Beatyfikacyjnego Heleny Kmieć
ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków
tel. +48 12 352 27 55
e-mail: beatyfikacja@helenakmiec.pl

Jeszcze nie ma treści do pokazania.