ul. Oświęcimska 83, 32-590 Libiąż

przemienienie.libiaz@gmail.com

Małżeństwo


Kancelaria parafialna czynna:

wtorki – od 16.00 do 17:30

środy – od 16.00 do17.30

czwartki – od 16.00 do 17:30

soboty – od 8.00 do 9.00


E-mail parafii: przemienienie.libiaz@gmail.com

Telefon: (32) 627-14-03

Telefon ks. dyżurnego: 536 786 974


Sakrament małżeństwa

1. Narzeczeni powinni zgłosić się do parafii narzeczonej lub narzeczonego około trzy miesiące przed datą ślubu celem spisania protokołu przedślubnego. Powinni okazać:

a. Zaświadczenie z USC do małżeństwa konkordatowego (ważne 3 miesiące)

b. Dowód osobisty

c. Metrykę chrztu świętego, jeśli chrzest odbył się poza parafią. Metryka musi zawierać adnotację „do ślubu kościelnego”. Metryka jest ważna jedynie 6 miesięcy od jej wydania, wydaje się ją osobiści i nie wydaje się duplikatu.

d. Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.

e. Świadectwo przyjęcia bierzmowania, o ile fakt ten nie został odnotowany na metryce chrztu.

f. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

g. Potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi z parafii narzeczonego/narzeczonej

2. W umówionym terminie przed ślubem należy zgłosić się do duszpasterza na drugą rozmowę.

3. Przed ślubem należy dostarczyć także świadectwo dwóch spowiedzi przedślubnych.

4. Goście weselni pamiętają, że najpiękniejszym prezentem ślubnym jest komunia święta przyjęta w intencji nowożeńców.


Opracowano na podstawie Informatora Parafialnego oraz opoka.org.pl