ul. Oświęcimska 83, 32-590 Libiąż

przemienienie.libiaz@gmail.com

Kazanie – Zakończenie Roku 2023

Nabożeństwo i Msza św. g.18.00 31.12.2023 A.D.

Pozdrawiając pielgrzymów z różnych krajów, którzy uczestniczyli w ostatniej tegorocznej audiencji środowej Papież zachęcał do dziękczynienia Bogu za wszelkie dobro, jakie otrzymaliśmy w kończącym się roku. Wezwał do modlitwy za ludzi cierpiących skutki straszliwej przemocy i wojen. Pamiętał szczególnie o umęczonej Ukrainie oraz Palestynie i Izraelu. „Wojna jest nieszczęściem. Módlmy się o położenie kresu wojnom” – podkreślił Franciszek. Zapytany o to, jaki prezent chciałby dostać na Nowy Rok, odparł: „pokój na świecie”. Do Polaków mówił:

„Pozdrawiam serdecznie Polaków. U końca roku dziękujmy Bogu za wszelkie otrzymane dobro, także to czynione rękami tak wielu ludzi wspierających ofiary wojny na Ukrainie i w innych zakątkach świata – mówił Franciszek w pozdrowieniu do polskich pielgrzymów. – Módlmy się ufnie, aby Książę Pokoju obdarzył nas nadzieją, miłością i prawdziwym pokojem. Z serca błogosławię Wam i Waszej ojczyźnie”. Już prawie będzie 2 lata wojny, wybuchła ona 24 lutego 2022. A do tego na jesieni kolejny wybuch wojny na Bliskim Wschodzie: Izraela – Palestyna, ale także Liban. Stąd nieustanne wołanie papieża Franciszka: Módlmy się ufnie, aby Książę Pokoju obdarzył nas nadzieją, miłością i prawdziwym pokojem. Z serca błogosławię Wam i Waszej ojczyźnie”.

A w wymiarze społecznym, parafialnym, rodzinnym, osobistym? Co ten rok przyniósł, a co zabrał. zapewne czas i życie. Pora więc na podziękowanie, ale i na słowo przepraszam, dziękuję i proszę. Dziękujemy Bogu, tak naprawdę za wszystko: za radości, łzy i ból starego roku. Przepraszamy za chodzenie swoimi ścieżkami.
Prosimy o wiarę i radość Ewangelii w Nowym Roku.

To podziękowanie najpierw za cud życia. W naszej parafii zostało ochrzczonych w tym roku 71 dzieci i w ten sposób stały się dziećmi Bożymi / w zeszłym roku 51/.

Przez troskę rodziców o dobre wychowanie, oparte na trwałych fundamentach Ewangelii, kolejne dzieci mogły przyjąć po raz pierwszy Jezusa w Eucharystii w liczbie 80 dzieci / w 2022 -81 dzieci /, w 2023 r. – 81 młodych ludzi przyjęło Sakrament Bierzmowania, w 2022 roku 77 osób..

Dziękujemy dziś Bogu za młode rodziny, które w tym roku przyjęły sakrament małżeństwa, a w naszej parafii było ich 13 małżeństw / w zeszłym roku 21 /.

Nie może dzisiaj w naszym sercu zabraknąć miejsca dla ludzi chorych, słabych, starszych, w podeszłym wieku. Aby wzmocnić chorych, podążamy do nich z posługą kapłańską, udzielając Komunii św., spowiadając i umacniając Sakramentem namaszczenia chorych w każdą 1 sobotę miesiąca jak i przed świętami B. Narodzenia i Wielkanocy oraz o każdej porze dnia i nocy !. Zanotowaliśmy w Księdze Chorych 410 odwiedzin z posługą sakramentalną. / Chorzy , których odwiedzamy co miesiąc jak i w razie potrzeby /.

Dzisiaj stają przed nami również nasi zmarli. W ostatni dzień roku przypominamy sobie ze smutkiem te 95 osób, które w tym roku odeszły do Pana / w zeszłym roku 92 osoby/.

Może był to ojciec lub matka, współmałżonek, brat czy siostra, może syn czy córka, znajomy bliższy lub dalszy, sąsiad. Dziękujemy dziś za ich życie i prosimy o Miłosierdzie Boga dla nich!

Dziękujemy Bogu za wytrwanie w łasce uświęcającej, za pomnożenie jej przez Komunię Świętą, za odpuszczenie grzechów w sakramencie pokuty i pojednania.
Całym sercem składamy dzięki za bezmiar Bożych łask jakie spłynęły na nas zwłaszcza w czasie Misji Świętych związanych z Intronizacją i zawierzeniem naszych Rodzin i Parafii Bożemu Sercu oraz podczas tak wielu uroczystości / odpusty, niedzielne Eucharystie, pierwsze czwartki, piątki, soboty, Zaznaczymy jeszcze wzrost przystępujących do komunii świętej osób. A to największy Skarb przyjmować do serca Jezusa! W zeszłym roku rozdaliśmy 73 tysięcy komunii świętych a w tym mijającym 75 tysięcy Eucharystii. Troska o Kościół to także praca duszpasterska z kapłanami, z siostrami zakonnymi, z grupami parafialnymi, modlitewnymi, ze służbą ołtarza, z zespołami dziecięcymi i młodzieżowymi, z Radą Duszpasterską!

Również z pracownikami kościelnymi. Dziękujmy Naszym Siostrom: S. Przełożonej Teresie, S. Marii, S. Renacie i Siostrom Barbarom / są dwie / za dar pokornej pracy i modlitwy, ich posługę dzieciom i rodzinom w posłudze kompetentnej a często tak mało widocznej o której tylko Bóg wie, paniom dbającym o czystość w kościele i wokół niego, o kwiaty, dekoracje i wystrój kościoła również wszystkim sympatykom i życzliwym ludziom za porady i dobre słowo.

Dziękujemy Wam, Siostry i Bracia za przywiązanie do tego świętego miejsca oraz za wszelkie dobro, jakie od Was otrzymujemy. Za miłość do Jezusa, Matki Najświętszej, do św. Barbary i św. Rozalii.

Na koniec dziękujmy także za te dobra materialne, które pomagają innym ludziom będącym w potrzebie godnie żyć. Za to, że nie przygniatają naszych sumień i wrażliwości na potrzeby innych, na potrzeby misyjne, charytatywne, na ofiary kataklizmów, wojny, na kościoły prześladowane i wiele innych.

Dziękujemy za każde dobro, jakie nas tu spotyka; dziękuję za wszystkie ofiary składane na tacę, w kopertach i przelewem bankowym, zwłaszcza w trzecie niedziele miesiąca. I przy różnych okazjach. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i fundatorom tak żywym jak i zmarłym. To dzięki waszemu zrozumieniu i ofiarności, zostało przeprowadzonych bardzo wiele ważnych i potrzebnych inwestycji, nawet tych drobnych. Jak remonty w Domu Parafialnym, przeglądy wszystkich budynków, których mamy tutaj wiele i chcemy by jak najlepiej służyły duszpasterstwu: myślę o świątyni – Domu Bożym, Domu Parafialnym, plebanii z kancelarią.

To dzięki Waszej ofiarności udało wykonać wiele prac. Życzliwym Wodociągom Chrzanowskim doprowadzić wodę na nową część cmentarza, bez konieczności przekopu przez ul. Oświęcimską, dokonano ewidencji cmentarza w wersji elektronicznej, gdzie już wkrótce również na nowej stronie internetowej parafii będzie można sprawdzić położenie grobu, jego lokalizację i wszelkie dane dotyczące grobu. Dziękujemy rodzimym firmom, które życzliwie pomagają w pracach związanych z obiektami kościelnymi, myślę o doprowadzeniu oświetlenia na nową część cmentarza, czy choćby prace związane z montażem „Papieskiej Choinki”. Dokonaliśmy kolejnej wycinki drzew zagrażających ludzkiemu życiu i cmentarnym pomnikom. Poza tym bieżące remonty, codzienne drobne prace, tak jak w domu, wszystko dzięki Waszej ofiarności, pomocy fachowej, choćby i zamek w Domu Parafialnym, który potrafi uszkodzony paraliżować nasze życie. Dziękujmy więc wszystkim razem i każdemu z osobna za zrozumienie i wsparcie. Dziękujemy Radzie Duszpasterskiej / starej i nowo wybranej / za wielkie oddanie, troskę na tylu płaszczyznach , szczególnie za wielką troskę o ludzi chorych, potrzebujących i biednych! Pan Bóg to widzi i błogosławi dziełom, które podejmujemy na chwałę Boga i dla dobra nas wszystkich.

W modlitwę wdzięczności Bogu i ludziom pragniemy włączyć decyzje i trwające już prace nad projektami i konkretne prace, które jak zostaną uzyskane pozwolenia rozpoczną się w połowie nowego roku. Chodzi o Rządowy Program Odbudowy Zabytków, do którego nasze Miasto i Gmina Libiąż złożyły zapotrzebowanie na potrzebne środki finansowe dla naszej świątyni. Oprócz wsparcia naszego zabytkowego kościoła, pomoc otrzymała także zabytkowa strażnica w Libiążu i kapliczka w Żarkach. Nasza świątynia otrzymała 588 tysięcy złotych na :’”Prace konserwatorskie i renowacyjne w celu zachowania i utrwalenia zabytkowej substancji kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Libiążu”.

Mamy dać od parafii 2% własnego wkładu. Poza tym trwają aktualnie prace nad projektem, co należy wykonać z naszych składek. Tzw. Plan Realizacji: to prace konstruktora i konserwatora. Zatwierdzenie ostateczne przez konserwatora wojewódzkiego. Zapewne będzie to wymiana tzw. żółtych żaluzji, umocnienie attyk i innych elementów zabytkowej elewacji, uszczelnienie niektórych okien czy gzymsów. Czas wykonania pracy do końca 2025 roku. Ta radosna wiadomość dotarła w lipcu, od tego czasu trwają wszelkie procedury zmierzające do rozpoczęcia prac. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tej dotacji, pomagają realizować wszelkie procedury i wskażą dalszą pomoc przy konkretnych pracach!

Wdzięczność władzom rządowym, parlamentarnym i samorządowym!

Wiele dobra za nami, wiele wyzwań przed nami. Patrzymy jako uczniowie Jezusa z ufnością i nadzieją, że Jezus Przemieniony, wciąż będzie przemieniał nasze serca, oświecał nasze umysły i wspierał swoją łaską! Na zakończenie fragment wiersza ks. Twardowskiego, jaki otrzymałem MMSem:” Chrześcijanie nie powinni się smucić w ostatnim dniu roku, nawet jeśli nie idą na bal. Nie powinni grzebać w grzechach, jak w starych śmieciach. Przychodzi NOWY ROK MIŁOŚCI BOŻEJ. Tyle będzie można naprawić, bo Bóg znów przychodzi z DAREM CZASU. Amen.

Jeszcze nie ma treści do pokazania.