ul. Oświęcimska 83, 32-590 Libiąż

przemienienie.libiaz@gmail.com

Krzyż Papieski na Lipiu

Idea

Idea wybudowania krzyża na jednym z libiąskich wzgórz pojawiła się w ostatnich latach XX wieku. W zamierzeniach miał to być krzyż milenijny, upamiętniający 2000 lat chrześcijaństwa. Jak każde śmiałe przedsięwzięcie projekt napotkał szereg trudności spowalniających prace.

Tymczasem milenijny rok minął i krzyż postanowiono poświęcić 25 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Stąd nazwa Krzyż Papieski. Po śmierci papieża Polaka krzyż stał się upamiętnieniem całego papiestwa i osoby Jana Pawła II.

Projekt

Projekt krzyża wykonał inżynier Andrzej Litwiński. Przedtem należało jednak uzgodnić lokalizację budowli. Dopiero trzecie z kolei miejsce, na wzgórzu o nazwie Lipie, okazało się odpowiednie i bezkonfliktowe. Krzyż zaprojektowano w postaci stalowej kratownicy osadzonej na kamiennym cokole.

Całkowita wysokość krzyża wynosi 20 metrów. Rozpiętość ramion to 13 i pół metra. Górny szczyt budowli sięga do wysokości 331 metrów i 59 centymetrów nad poziom morza.

Tak dokładne określenie wysokości budowli było konieczne w celu naniesienia jej na sztabowe mapy wojskowe. Z wojskiem musiały byc także poczynione uzgodnienia dotyczące takich szczegółów konstrukcji jak kierunek ramion a także sposób oświetlenia krzyża. Stosowne pisma w tej sprawie do Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju w Krakowie znajdują sie w dokumentacji technicznej obiektu.

Budowa

Budowa rozpoczęła się w maju 2003 roku. Prace mierniczo-geodezyjne wykonał inżynier Stanisław Bigaj. Ze względu na trudne warunki terenowe prace ziemne były wykonywane w większości ręcznie. Prace te wykonywali parafianie. Wśród nich wyróżniali się pracujący razem ojciec i syn czy też często pojawiający się na budowie kleryk.

Prace konstruktorskie kratownicy krzyża wykonał Mieczysław Waligóra. Konstrukcja ta, po ocynkowaniu, została następnie osadzona na postumencie. Metaloplastykę w postaci napisów i płaskorzeźb wykonała pracownia Jana Funka z Myślenic.

Krzyż na Lipiu

Budowę ukończono w październiku 2003 roku.

Poświęcenie

Poświęcenie krzyża miało miejsce 16 października 2003 roku w 25 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Dokonał go biskup Albin Małysiak w asyście wielu kapłanów – gości z innych parafii. W uroczystości wzięły udział władze miasta i licznie zgromadzeni wierni. Okolicznościowe przemówienie wygłosił proboszcz Stanisław Marchewka.

Następnie pod krzyżem złożono kwiaty i wszyscy, w procesji udali sie do kościoła na Mszę św. Przed mszą, wzruszający program artystyczny o krzyżu, oparty na słowach Jana Pawła II przedstawiła młodzież ze szkoły KSW w Libiążu. Mszę św. celebrował ksiądz biskup Małysiak. On także wygłosił homilię.

Obecnie

Obecnie Krzyż Papieski na Lipiu jest corocznie punktem końcowym Drogi Krzyżowej prowadzonej ulicami obu libiąskich parafii w Niedzielę Palmową.

Pod krzyż przychodzą sie także modlić odczuwający taką potrzebę parafianie a także osoby przybywające z innych miejscowości.

Krzyż Papieski na Lipiu ma upamiętniać i przypominać wszystkim po wsze czasy, że na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, posługę pierwszego kapłana i sternika Kościoła pełnił Polak – Jan Paweł II zwany już dzisiaj przez niektórych Janem Pawłem Wielkim.

Gerard Sucherek

na podstawie informacji inż. Andrzeja Litwińskiego,

oraz artykułów w „Parafianinie” z 2003 roku